Pär Ahlberger

Pär Ahlberger är sedan 2020 Sveriges ambassadör på Island. Han har ett stort historiskt intresse, inte minst gällande hur handeln sett ut mellan olika länder.