Per TH Dahl

Företagshistoriker och skribent

Företagshistorikern och skribenten Per Dahl hjälper företag, organisationer och enskilda att effektivt rikta, formulera och lägga fram sina tankar. Tidigare redaktör för CfN:s tidning Företagsminnen (numera kallad Företagshistoria).

Mycket mer än bara recept

|

En kokbok har recept. Men ska den ha annonser? För hundra år sedan förekom det mer än idag. Författaren insåg detta när han hittade en kokbok från 1927 som bjöd på en tidsresa i både mat och reklam.

Lagen om näringsfrihet från 1864, som gav "ehnvar man och kvinna i Sverige" rätten att driva företag.

Näringsfrihetens historia

|

Idag tar vi för givet att den som vill starta ett företag får göra detta om han eller hon inte begått brott och fått näringsförbud. Minst av allt förväntar vi oss att man ska behöva fråga sina blivande konkurrenter om lov. Men under mycket lång tid var det precis vad man måste göra i Sverige.

Böda Sand – från fricamping till dokusåpa

|

Öland har några tätorter, som Borgholm och Färjestaden, med några tusen invånare var. På nordligaste delen av ön, där det för femtio år sedan bara fanns en öde sandstrand mellan Östersjö och barrskog, har det emellertid vuxit upp en sommarort som tidvis har 7000 boende och 3000 besökare – Böda sand.

För bättre hälsa på arbetet

|

Företagshälsovård har en lång historia i Sverige. Men relationen mellan den vård som tillhandahållits av arbetsgivaren och vården i övrigt har sett väldigt olika ut i olika tider.

Peder Herzog förvandlade den svenska förlagsbranschen

|

I Peder Herzog finner vi exempel på det dynamiska företagande som lade grunden till Välståndssverige och som omvandlade ett hantverk till en industri.

Kvartetten som sprängdes beskriver företagaren

|

Vilka bilder ser vi när vi hör ordet ”företagare”? Många av oss har mött företagaren oftare på film, i TV eller i böcker än i verkligheten.

Frihandelns österbottniska arv

|

Begreppet ”frihandel” diskuteras länder emellan idag, men för 250 år sedan handlade frihandelsdebatten om handel inom Sveriges gränser. Då fick folk på landet inte köpa…

I dag är det Kanelbullens dag

|

I dag är det Kanelbullens dag. För den som var aktiv i svensk inrikespolitik för några årtionden sedan ter sig tanken att ägna 4 oktober…

Rätten att utmana och förarga

|

Per Dahl är redaktör vid Centrum för Näringslivshistoria.

Arlako i trä från 1958. Ur Arlas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Arkivfavoriter: En symbolisk ko

|

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. Redaktör Per TH Dahl, som länge arbetade hos oss, känner lite extra för ett Arlako i trä (c…