Per TH Dahl

Företagshistoriker och skribent

Företagshistorikern och skribenten Per Dahl hjälper företag, organisationer och enskilda att effektivt rikta, formulera och lägga fram sina tankar. Tidigare redaktör för CfN:s tidning Företagsminnen (numera kallad Företagshistoria).

För bättre hälsa på arbetet

|

Företagshälsovård har en lång historia i Sverige. Men relationen mellan den vård som tillhandahållits av arbetsgivaren och vården i övrigt har sett väldigt olika ut i olika tider.

Peder Herzog förvandlade den svenska förlagsbranschen

|

I Peder Herzog finner vi exempel på det dynamiska företagande som lade grunden till Välståndssverige och som omvandlade ett hantverk till en industri.

Kvartetten som sprängdes beskriver företagaren

|

Vilka bilder ser vi när vi hör ordet ”företagare”? Många av oss har mött företagaren oftare på film, i TV eller i böcker än i verkligheten.

Frihandelns österbottniska arv

|

Begreppet ”frihandel” diskuteras länder emellan idag, men för 250 år sedan handlade frihandelsdebatten om handel inom Sveriges gränser. Då fick folk på landet inte köpa…

I dag är det Kanelbullens dag

|

I dag är det Kanelbullens dag. För den som var aktiv i svensk inrikespolitik för några årtionden sedan ter sig tanken att ägna 4 oktober…

En kokbok med så mycket mer än bara recept

|

En kokbok har recept. Men ska den ha annonser? För 90 år förekom det mer än idag, insåg Per T H Dahl, när han hittade en…

Rätten att utmana och förarga

|

Per Dahl är redaktör vid Centrum för Näringslivshistoria.

Arlako i trä från 1958. Ur Arlas arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Arkivfavoriter: En symbolisk ko

|

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. Redaktör Per TH Dahl, som länge arbetade hos oss, känner lite extra för ett Arlako i trä (c…

Anders Chydenius

|

Anders Chydenius var komminister i Nedervetil i Gamla Karleby församling, och dessutom riksdagsman vid 1765 års riksdag. Här citeras han av Per Dahl:

Lagen om näringsfrihet från 1864, som gav "ehnvar man och kvinna i Sverige" rätten att driva företag.

Näringsfrihetens historia

|

Idag tar vi för givet att den som vill starta ett företag – en revisionsfirma, ett plåtslageri eller en butik ­– får göra detta om…