Niklas Ingmarsson

Niklas Ingmarsson är projektledare på Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige. Han är också författare och skriver artiklar och böcker om motorhistoria.