Kristoffer Olofsson

Kristoffer Olofsson har gått kandidatprogrammet i Liberal arts vid Södertörns högskola och gjort praktik hos Centrum för Näringslivshistoria.