Kajsa Hellsing Rydergård

Arkivassistent Solna Stad. Tidigare medarbetare på Centrum för Näringslivshistoria.