Bo Franzén

Bo Franzén (f. 1954) är docent och universitetslektor för de grundläggande nivåerna i Ekonomisk Historia vid Stockholms universitet.