Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Gustaf Dalén och Gustaf de Laval.

Lucka 17: Pacemaker

|

Den inopererbara pacemakern hör till de viktigaste medicintekniska innovationerna inom kardiologin. Många människor har fått helt nya liv tack vare den.

Lucka 16: Valla

|

Under 1940-talet utarbetade Astra, numer en del av Astra Zeneca, en serie skidvallor för olika underlag.

Lucka 15: Mobiltelefonsystem

|

1956 startade Televerket öppna mobiltelefonsystem i Stockholm och Göteborg. Det var världens första mobila system med automatisk koppling till det allmänna telenätet.

Lucka 14: AGA-fyren

|

Aga-fyren byggde på fyra uppfinningar: klippapparaten som tände och släckte ljuset i jämna intervall, Agamassan som minskade explosionsriskerna, solventilen som gjorde att fyren inte behövde lysa under dagen och Dalénblandaren som gav större ljusutbyte per gasmängd.

Lucka 13: Europapallen

|

Europapallet lanserades under namnet SJ-pallen i slutet av 1940-talet och blev så småningom standard för europeiska järnvägar.

Lucka 12: Bygghiss

|

Alimak grundades av Alvar Lindmark, en uppfinningsrik byggnadsarbetare. Genombrottet för företaget kom i början av 1960-talet då de lanserade en bygghiss där hisskorgen klättrar längs en kuggstång som är monterad på hissmasten.

Lucka 11: Separator

|

I slutet av 1870-talet konstruerade Gustaf de Laval världens bästa mjölkseparator och grundade AB Separator 1883.

Lucka 10: Dynamit

|

Dynamiten var epokgörande för bergsprängningen. Genom den kunde borrhålens antal och storlek minskas till en bråkdel mot tidigare. Den möjliggjorde också stora tunnelarbeten och undervattenssprängningar.

Lucka 9: Dryckes­förpackningen Tetra

|

År 1963 lanserades den tegelstensformade Tetra Brik-förpackningen som blev världens mest sålda förpackning för drycker.

Lucka 8: BESK, Sverige första dator

|

Sveriges första elektroniska dator BESK stod klar på Tekniska högskolan i Stockholm 1953 och var under en kort period världens snabbaste dator.