Yngve Ekströms arkiv till Centrum för Näringslivshistoria
VISA BILDTEXT
Formgivaren Yngve Ekströms arkiv finns nu hos Centrum för Näringslivshistoria. En guldgruva för designintresserade. Foto: Alexander Ruas.

FÖRETAGEN AV: Anders Landén 2019-12-18

Yngve Ekströms arkiv till Centrum för Näringslivshistoria

När Sköna Hems läsare vid millennieskiftet lät rösta fram århundradets vackraste stol så vann Yngve Ekströms sköna modell Lamino. Säg den som inte känner igen den stolen.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 4 2019.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Den svenska formgivaren med mängder av succéer startade i mitten av 1900-talet tillsammans med sin bror Jerker varumärket Swedese. Det lär för övrigt ha varit Swedese som knäckte nöten med att skruva ihop möblerna med en sexkantsnyckel – så kunde de och snart ett konkurrerande småländskt företag skicka platta paket till kunderna.

Under våren 2019 lät Yngve Ekströms dotter Brita-Lena Ekström göra i ordning pappans arkiv. Efter iordningställandet deponerades arkivet under hösten hos oss på Centrum för Näringslivshistoria. Förutom textilprover, fotografier och produktkataloger finns rikligt med korrespondens om hur det gick till när man drev möbelbusiness i Sverige.

För intresserade möbelsnokar och forskare går det alldeles utmärkt att höra av sig till Centrum för Näringslivshistoriabildochfakta@naringslivshistoria.se om tillstånd för att få forska i de cirka 7 hyllmeterna och kika på de medföljande 250 ritningarna möbelhistoria.