Idag är det en självklarhet med säkerhetsbälten i bilar men under 1950-talet så såg det helt annorlunda ut. Vattenfall anlade under samma årtionde ett tiotal vattenkraftverk runt om landet vilket krävde en större mängd anställda. I och med att arbetskraften ökade så blev även olyckorna fler. Främst var det i användningen av bilarna kopplade till företaget som olyckorna skedde, och för att stävja denna negativa utveckling tog man kontakt med de biltillverkare som försedde Vattenfall med bilar.

Dessa visade dock inget större intresse, varpå ledningen valde att ge de två ingenjörerna Bengt Odelgard och Per-Olof Wretman i uppdrag att ta fram ett bälte specifikt för Vattenfalls bilar. Genom att knyta kontakter med biltillverkare i USA, samt genom en stor mängd tester, blev resultatet tvåpunktsbältet som från 1956, då Vattenfall började installera bältet i sina tjänstebilar, fram till mitten av 1960-talet var standard i såväl Sverige som stora delar av Europa. Redan 1957 började även Volvo att installera ”Säkerhetsbälte av typ Vattenfall” i sina bilar.

Stekpannor från Ericsson och bläck från Barnängen? Läs om flera okända produkter från kända varumärken!