Det var Vallonska smeder som under 1600-talet kom till Sverige då deras särskilda färdigheter efterfrågades. Det tillsammans med den höga kvaliteten på den svenska järnmalmen skapades en stor framgång för den svenska metallindustrin. Med den vallonska invandringen följde även nya fenomen som semester, sjukfrånvaro för arbetarna, religionsfrihet och utbildning för barnen, som tillsammans kan ha påverkat grunden för demokratin i Sverige. Idag lyfts det vallonska arvet ofta fram i Sverige men i Vallonien är regionens inverkan på landet i norr relativt okänd.

Med utställningen Valloner – arvet till svensk stålindustri vill Arbetets museum i Norrköping lyfta fram vår gemensamma industrihistoria med upptäckter och framsteg. Man vill också koppla samman historia med samtid utifrån ett historiskt material av digitaliserade arkiv, porträtt och industriella fotografier från Sverige och Vallonien. Frågor kommer att ställas kring kulturarv, europeisk identitet, invandringens betydelse i ett land, effekterna av långsiktig integration samt vikten av digital teknik som ett verktyg för att förmedla historia och arvet från förfäder.

Utställningen är producerad av Atelier de l’Imagier i samarbete och med finansiering av Wallonie-Bruxelles International.