Utställningen Uniform(t) – med underrubrikerna identitet, mode och makt –  tar sin början i tidigt 1800-tal i en tid då uniformen ger status i det svenska samhället. Uniformsplikt råder för brevbärarna. Mörkblått tyg och blanka knappar fyller bäraren med stolthet och inger respekt hos allmänheten. Genom århundradena har uniformsplikten hängt kvar, och gör så än idag, och man har alltid från Postens sida försökt att vara modern och följa trender:

På 60-talet är det  lätt att få jobb i Posten och att identifiera sig med en uniformerad yrkeskår är inte längre attraktivt. Kvinnor rekryteras för första gångnen som brevbärare – men ges en uniform inspirerad av civilflygets värdinneuniform. Den manliga personalen påverkas av fredrörelsen och ett motstånd mot den arméliknande uniformen uppstår. Framme i 1970-talet är inte längre uniformen mycket av en uniform. Man använder sig av nya spännande material och satsar på en unisex look – helt i tidens smak.

b049d42e82b4bd01_org
1960-talets flygvärdinneliknande uniform för de kvinnliga brevbäraren. Bild: Postmuseum.

80-talets mode är sportigt och Posten hakar på trenden – här kommer den mer fritidsklädda brevbäraren som dock argumenterar för rätten att uttrycka sin identitet genom att bära privata kläder.  När Posten på 1990-talet går från statligt verk till privat bolag markeras det med en helt ny färg i uniformskollektionen, den vinröda.

00-talet medför stora förändringar i Posten. Varumärket förnyas och uniformen blir profilkläder. De nya klädernas basfärg blir åter blå. Idag heter den svenska och danska Posten PostNord och all personal ska bära samma uniform. Uniformen är fortfarande mörkblå, men har detaljer i kulören PostNord Blue. Under hösten lanseras nya profilkläder för Sverige och Danmark som följer tidigare årtiondens fritidskänsla.

b6dc6f64bd2d0db3_org
1970-talets unisex uniform i nya spännande material. Bild: Postmuseum.

Mer än att endast visa upp uniformer ur sin dräktsamling – med bilder på brevbärare  så har man från Postmuseum valt att låta Hanna Eide, modehistoriker och Johannes Deurell, designkritiker få undersöka uniformerna och skriva upp sina intryck av de olika uniformerna utifrån identitet, makt och mode. Detta ger Uniformt ett djupare innehåll som öppnar upp för tankar om klädkoder i arbetslivet och samhället i stort.

Uniform(t) pågår till augusti 2018.