Samma år som Kåge får anställning på Gustavsberg formger han servisen Liljeblå. En vardagsservis som presenterades på Hemutställningen – anordnad av dagens Svensk Form – 1917 i Liljevalchs konsthall på Djurgården. På utställningen presenterades för första gången samarbeten mellan konstnärer och industrier som resulterade i vackra och praktiska heminredningar, som skulle vara prisvänliga för arbetare och deras familjer. Liljeblå kom därefter att kallas för Arbetarservisen.

Mer än serviser formgav Kåge även serietillverkade objekt och unika konstpjäser med exklusiva glasyrer. Senare kom han även att bli fabrikens konstnärliga ledare. sin yngre kollega Stig Lindberg, G-studion – fabrikens experimentella guldgruva – där konstnärerna fritt kunde utveckla sitt konstnärskap i fabrikens namn.

Utställningen Wilhelm Kåge – från arbetarservis till drakfisk lyfter fram valda delar av denna mångfacetterade produktion med serier som Argenta, Cintra, Surrea men också det berömda Farsta-godset. Kåge som bildkonstnär representeras också. Därtill får ett antal personer, som på olika sätt har en anknytning till Wilhelm Kåge och hans konst, valt ut föremål av honom i Nationalmuseums samling som de sedan har fått tolka.