Sverige/Sydafrika tur och retur - Skandias moderna historia
VISA BILDTEXT
Reklamaffischer från Skandia, slutet av 1990-talet. Ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Karin Jansson Myhr 2019-11-06

Sverige/Sydafrika tur och retur – Skandias moderna historia

Vad hände egentligen i försäkringsbolaget Skandia under de turbulenta årtiondena från 1990 fram till 2016? Det har forskarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg försökt besvara i sin bok Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 (Förlaget Näringslivshistoria), som kom ut 2019.

För Skandia, som bildades redan 1855 som Sveriges första försäkringsaktiebolag, blev perioden efter 1990 extremt händelserik och emellanåt även mycket turbulent. Om alla de skandaler som inträffade runt millennieskiftet har det skrivits spaltkilometer. Vad som det däremot skrivits mindre om är hur Skandia, efter att 2006 ha blivit ett dotterbolag till sydafrikanska Old Mutual, åter hamnade i svenska händer.

Skandia Liv var en viktig men något negligerad del av Skandiakoncernen. En anledning var att bolaget drevs efter ömsesidiga principer, det vill säga var ägt av sina försäkringstagare. Under flera år försökte Old Mutual omvandla Skandia Liv från ett ömsesidigt bolag till ett vinstutdelande aktiebolag. Men i och med att svenska Finansinspektionen år 2010 avslog Länsförsäkringars ansökan om att få göra en liknande ombildning ändrades förutsättningarna.

Skandia gjorde (Påsk)trafiken säkrare

I Skandia Livs styrelse konstaterade man att arbetet med att förändra strukturen på bolaget – så att det skapade mer värde för aktieägarna – hade pågått i flera år utan någon lösning. Men det fanns andra sätt. Styrelsen gav ordföranden Gunnar Palme i uppdrag att formulera ett förslag till Old Mutual om ett helt nytt alternativ.

Dotterbolag köper moderbolag
Detta var inledningen till det förslag som styrelsen kunde presentera 2011: att Skandia Liv skulle köpa sitt moderbolag. Projektet gavs namnet ”Grape”. På ett styrelsemöte i slutet av november – där enbart de oberoende styrelseledamöterna – deltog diskuterades projektet vidare.

I ett brev presenterar Gunnar Palme ett förslag för Skandias styrelseordförande Paul Hanratty om att Skandia Liv skulle köpa Skandia AB. Nu vidtog omfattande juridiskt-tekniska utredningar kring en rad komplexa frågeställningar som skulle visa att det var rättsligt och faktiskt möjligt för Skandia Liv att förvärva sitt moderbolag.

Träningstrender på kontoret

För Old Mutual kom förslaget högst oväntat och OMs koncernledning ställde sig något motvillig. Norden var en viktig marknad och där var Skandia koncernens starka varumärke. Men efter att ha fått ett detaljerat anbud med en attraktiv köpeskilling blev styrelsen mycket positiv till att Skandia Liv skulle förvärva hela Skandia Nordic Group.

Efter nattmanglingar en månad senare, 14 december, kunde parterna slutligen enas och komma fram till ett avtal. Detta skedde kort tid innan handeln på Johannesburgbörsen öppnade – och en av de sista dagarna innan den börsen stängdes för juluppehåll. Parterna visste de var skulle vara tvungna att bordlägga frågan för en kortare eller längre period om de inte hann före börsens stängning. Affären offentliggjordes tidigt den 15 december 2011. Skandia Liv blev genom denna manöver ägare till sitt moderbolag, och Skandia hade återigen svenska ägare.

Enligt Bengt-Åke Fagerman (vd för Skandia 2012–2015) var den historiska affären möjlig tack vare att: De oberoende ledamöterna i Skandia Livs styrelse såg då en möjlighet som var till fördel för alla parter – förutsättningarna fanns att skapa ett nytt integrerat Skandia.

Om boken
Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990-2016 är en ny bok om försäkringsbolaget Skandia från Förlaget Näringslivshistoria, författad av forskarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg. Tyngdpunkten i boken ligger på den modernare historien, och boken skildrar bland annat hur Skandia genom ett fientligt uppköp hamnade i utländska händer.

Skandia har stått i centrum för försäkringsbranschens utveckling sedan bolaget bildades 1855. Dessutom har bolaget omvandlat sig själv vid upprepade tillfällen – inte minst under 1900-talets slut.

BESTÄLL BOKEN HÄR