Vi mötte upp Tobias Bjarneby, utställningsansvarig och en av grundarna bakom Stockholms spelmuseum för en rundtur och ett samtal om spelindustrins historia och hur man bygger ett museum om ett relativt ungt fenomen.

– Idén till utställningen kommer ifrån ett eget intresse och karriär inom spelindustrin genom bland annat tidskriften Level. Vi kände att vi saknade ett fysiskt rum för att del upplevelsen av spel. Ett museum kändes rätt eftersom vi ville visa på spelhistorien från Space wars från 1967 till dagens VR. Föremålen kommer främst från oss men en del är också inlånat material.

Ett exempel på inlånat material är den monter som är fylld med NES-konsoler, spel och memorabilia för att hylla konsolens lansering i Sverige.

– Spelföretagen själva har inte varit så bra, även om de börjar bli bättre, på att bevara sin historia, men till skillnad från till exempel film-och tv industrin så ger inte spelstudios ut boxar med retrospel även om det finns en stor efterfrågan på sådant. Därför är det eldsjälar som själva samlat och sparat oerhört viktiga för att kunna berätta spelhistorien.

Museet är uppdelat i teman och tidsperioder från begynnelsen till framtiden där konsoler, spel, karaktärer, spelutvecklare och studios presenteras. Interaktion är ledordet och i samtliga rum får man pröva olika spel och konsoler. Det finns även ett pysselrum och en väl tilltagen museibutik.

– Vi vill att alla, oavsett om de är äldre personer som spelat i sin ungdom och har ett nostalgiskt intresse, till barn som spelar idag eller personer som inte är så insatta ska kunna ta del av spelhistorien. Sedan i öppningen har vi haft 1000 besökare vilket säger något om intresset som finns.

Detta görs utöver det interaktiva även genom att ställa två spel mot varandra visa man på hur samma spelidé legat till grund för så väl äldre som nutida spel och visar på så sätt hur den relativt unga spelindustrin ändå inspireras av sin historia. Spel som till exempel Minecraft har skapats med en pixlig och föråldrad stil helt tagen från de digitala spelens barndom.

– Spelhistorien är en del av vår kultur och kulturarv och även om det är svårt att säga vad det “svenska spelundret” så är det ju nånting som gör att vi i Sverige är framstående inom spelskapande och det kommer vi även i framtiden att lyfta fram.