Thomas Stawford föddes i Durham, England, och utbildade sig till en mångsidig tekniker. Han kom till Höganäs i Skåne 1797. Där hade stenkolsfyndigheter upptäckts några år tidigare.

Stawford blev stenkolsverkets förste disponent 1797–1831. Han byggde upp företaget och det engelskinspirerade brukssamhället. 1798 anlade han en hästbana på träräls från gruvan till hamnen, vilket var den första banan ovan jord i landet.

År 1799 sattes en ångmaskin in för länspumpning av gruvan, vilket var den första framgångsrika användningen av en ångmaskin i Sverige. Ett buteljglasbruk anlades 1805 och 1825 etablerades ett bruk för eldfast tegel.

Thomas Stawford var angelägen om de anställdas välfärd. År 1800 anställdes en bolagsläkare och en kvällsskola inrättades för gruvarbetarnas barn. Dessutom inrättades en sjuk- och begravningskassa samt andra välfärdsinrättningar.