Någonstans på Stanforduniversitetet finns ungefär 180 hyllmeter arkivmaterial från Apples tidiga år arkiverat. Bland samlingarna kan man hitta outgivna intervjuer med Steve Jobs, låneavtalet som gav bolaget sina första 5000 dollar och mycket, mycket mer.

Det var Steve Jobs själv som skänkte materialet 1997 och tanken var att öppna ett museum. I och med Jobs återkomst till Apple senare samma år lades dock museiplanerna på hyllan.

Läs mer om Apples hemliga arkiv

Hur går man då tillväga för att få se samlingarna? Tyvärr måste jag meddela att det är svårt för oss vanliga dödliga. De enda som tillåts besöka arkivet är de högsta cheferna på Apple samt ett fåtal andra som godkänts av säkerhetsavdelningen.

Förhoppningsvis kommer materialet släppas till något museum men något beslut om detta finns inte i skrivande stund.