Den ungerske juden Eugen Spitzer kom till Sverige 1945 med Folke Bernadottes vita bussar. År 1945 grundade han en firma i Göteborg med syfte att sälja kontorsvaror. Han blev den förste i Europa som lyckades starta industriell tillverkning av kulspetspennor.