Redan mycket tidigt bestämde sig Wilhelmina von Hallwyl för att hennes stora samling, liksom huset med alla möbler och alla de vardagliga föremål som användes, skulle bevaras för eftervärlden. Hennes livs stora projekt blev att skapa Hallwylska museet. En hel stab av anställda hjälpte henne att katalogisera, beskriva, fotografera och märka föremålen. Allt, precis allt, i huset märktes och katalogiserades men bild, en utförlig beskrivning och proveniens. Arbetet, som påbörjats 1906, resulterade i en 78 band stor katalog över hela samlingen. 35 av dessa är text och resterande med bilder.

Katalogverket trycktes mellan 1926 och 1956 i ett hundratal exemplar som sedan skickades till bibliotek runt om i världen. På så sätt skulle grevinnans livsverk finns kvar även något skulle hända med palatset.

Några av de 78 delar som är det Hallwylska katalogverket. Foto: Erik Lernestål CC Hallwylska museet.

Nu har Hallwylska Museet tagit katalogen in i sam- och framtiden genom att digitalisera hela katalogverket. Det är mer än en beskrivning av föremålen i Hallwylska palatset även ett tidsdokument som visar hur man byggde museer under tidigt 1900-tal.

Sök i Hallwylska museets katalogverk