Tempelflytten var en unik operation som kom att utföras av ett konsortium där Skånska Cementgjuteriet och Svenska Entreprenadaktiebolaget ingick. Stenar sågades, statyer flyttades och ett nytt konstgjort berg göts, allt med konsultråd från det svenska företaget Vattenbyggnadsbyrån.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket