Färg har alltid varit basen för företaget Beckers men få känner till att man under sin 150-åriga historia även tillverkat förband och sjukvårdsartiklar. Det var under tidigt 1900-tal som AB Wilh. Beckers började tillverka förband. I och med första världskriget ökade efterfrågan på sjukvårdsartiklar så kraftigt att man uppförde en fabrik på företagets anläggning på Lövholmen i Stockholm enbart för tillverkning av detta.

Läs mer om Beckers 150 år

Förmodligen berodde detta även på att apoteksmonopolet lades ner 1913, något som öppnade upp för andra aktörer att ge sig in på marknaden. Tillverkningen fortsatte fram till 1949 då stora delar av den lades ner för att försvinna helt 1952.

Stekpannor från Ericsson och bläck från Barnängen? Läs om flera okända produkter från kända varumärken!