Den 5 minuter långa filmen tar sin början i Södertälje där man 1891 startar en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar – Vagfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat Vabis. Snart började man även att tillverka lastbilar och bilar. 1900 grundades Maskinaktiebolaget Scania i Malmö (Scania betyder Skåne på latin) och började tillverka cyklar. För att möta den stora efterfrågan på lastbilar i Europa som uppstått sedan den första byggts 1902 så gick Vabis och Scania samman med fortsatt tillverkning i Södertälje och Malmö.

Se filmen om Scanias historia i Sverige här

År 1936 lanserar Scania-Vabis sin första egen första dieselmotor, 1969 kommer V8 motorn ut på marknaden och är då den starkaste lastbilsmotorn i Europa. Samma år går Scania – Vabis i hop med SAAB. År 2000 tillverkas den miljonte lastbilen i elva fabriker i fem olika länder. 2008 blir Wolkswagen den största aktieägaren sedan företaget blivit börsnoterat 1995.

Scania Groups webbplats kan man läsa mer och där fördjupa sig mer i koncernens historia från 1891 fram till idag.