I artikeln How to discover your company’s DNA av Mark Boncheck försöker han  – med exempel från näringslivshistorien besvara följande frågeställningar:

1. DNA är format av uppfattningar. Är det fallet även för företag? Är ett företags unikhet baserat på grundarnas visioner och värderingar?

2. DNA förändras inte under en organisms liv. Stämmer det även för företag? Om ja, hur påverkar det då företagets möjlighet till förändring och utveckling?

3. DNA uttrycker sig själv olika beroende på omgivning. Kan ett företag på liknande sätt ha samma DNA under hela sin existens men ändå ha möjligheten att utveckla nya affärsidéer, organisatoriska modeller och utbud genom att uttrycka detta DNA?

Genom att lyfta fram historien bakom företag som Pokémon, IBM och HP och hur dessa på olika sätt har utvecklats men ändå lyckats behålla sin kultur och strategi – sitt DNA – visar Boncheck att dagens företagsledare mer än att forma och föda sitt företag borde ägna sig åt att uppmärksamma företagets sanna natur och kultivera deras fulla potential.

Hur gör man då detta? Jo menar Boncheck, genom att dyka ner i företagets arkiv, prata med äldre anställda och läsa in sig på företagets historia. Sök efter grundarnas visioner och värderingar. När man på så sätt hittat företagets DNA kan man kartlägga dess historia och samtida verksamhet. Ur det kan man i sin tur skapa framtida strategier och öka företagets konkurrenskraft.