Genom att använda kunddata skapade Easyjet känslosamma historier om den individuella resenärens resor under 20 år. Historierna skickades ut via mejl på 11 olika språk och berättade genom bild, text och länkar personens resehistoria från den första resan till framtida resor. Därtill innehöll mejlet fakta om personens individuella resebeteende hur många kilometer man rest eller hur många länder man besökt på hur många resor.

Mejlet med resehistorien skickades till 12,473,608 personer och öppnades 100 gånger mer än ett vanligt Easyjet nyhetsbrev och hade 25 procent mer klick. Kampanjen som fick namnet “How 20 years has flown” nådde 685,000 personer via sociala media och 7.5 procent av de som mottog mejlet bokade en ny resa under de kommande 30 dagarna.

Läs mer om kampanjen här!

Easyjet grundades 1995 med målet att göra flygresor enklare och mer prisvärda. MedHow 20 years has flown vill man lyfta fram företagets arv och historia samtidigt som man visade uppskattning för sina resenärer. Kunddata gjorde det möjligt att lyfta fokus från företaget till resenärerna och deras individuella upplevelser under de 20 åren samt ge inspiration till framtida resor.