Året var 1859 och grosshandlarna Johan Gottlob och Carl Christopher Brusell grundade det bryggeri som skulle komma att heta S:t Eriks. Det var i Permanska malmgården, en palatsliknande byggnad från 1600-talet som de grundade bryggeriet. Palatset, med tillhörande fabrikshus låg vid Kungsholmstorg. Ett år efter grundandet påbörjades produktionen, och det maskineri som användes var väldigt innovativt för tiden. Vattnet till bryggeriet kom från Riddarfjärden och sägs ha varit anledningen till varför ölet hade en väldigt god smak. Dock gjorde deras innovativa satsningar att de fick bekymmer med ekonomin, och var tidigt tvungna att lämna företaget. Johan Wilhelm Smitt, entreprenör och företagare, tog över ägandet. 1959 gick tyvärr företaget i grunden på grund av ökat monopol på marknaden, men 2001 togs varumärket till S:t Eriks öl över av Galatea Beer Spirits & Wine AB, och 2010 började åter S:t Eriks öl att säljas. Ta del av det som hände mellan 1800-talets mitt och 1959 här.

En ensam flicka som sålde fisk. En urmakare som flyttar från storstan. Källaren som blev värdshus för mer än 500 år sedan. De använder sin ålder i marknadsföringen. Berättelserna är samlade under det gemensamma namnet Sedan Since Anno Est.