Genom sitt bolag Nitroglycerin Aktiebolag var Alfred Nobel med och påverkade lagstiftningen gällande sprängmedel. Som all annan kemisk industri växte sprängmedelsindustrin explosionsartat under 1800-talets andra hälft. Med tanke på den potentiella faran med okontrollerade sprängämnen ute i samhället visade lagstiftarna ett stort intresse för denna tillverkning.

Läs avhandlingen här

Läs mer om avhandlingen här

Nitroglycerin Aktiebolag låg i framkant när det gällde att ta fram regler för hanteringen av sprängämnen och staten blev beroende av deras expertis på området. Företeelsen där företag får inflytande över myndigheternas beslut kallas för ”regulatory capture” och i det här fallet drog Nobels företag nytta av sina kontakter med staten för att stärka sin position på marknaden.