The Absolut Company är företaget bakom ett av världens mest sålda spritmärken, Absolut Vodka, som skapades under 1970-talet och fick genom­brott runt om hela världen tack vare nydanande annonsering och intressanta smak­kombinationer. Detta åter­speglas i företagets arkiv där företaget bevarar bl a de ban­brytande annons­kampanjerna, fotografierna, flaskorna och rörlig bild. Även det digitala materialet arkiveras på ett systematiskt sätt.

Webbinariet ägde rum hos Centrum för Näringslivshistoria den 26 januari 2023.