Lyssna på jubileumsseminarium om cementbranschen dåtid, nutid och framtid. Samtalsledare: Anders Houltz, forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Deltagare: Sven-Erik Johansson, historiskt sakkunnig på Cementa; Katja Frid, prefekt på Malmö Universitet, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik; Martin Rörby, arkitekturhistoriker och skribent; Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige; Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.