Engelsmannen Samuel Owen var 1796–1800 anställd vid Matthew Bultons och James Watts verkstäder i Birmingham och utvecklades där till en skicklig modellsnickare, gjutare och maskinuppsättare.

Han kom till Sverige 1804 och satte upp de första importerade ångmaskinerna i svenska fabriker. Han anställdes 1806 som verkmästare vid Bergsunds gjuteri och mekaniska verkstad på Södermalm i Stockholm. Där tillverkade han Sveriges första ångmaskin 1807.

Två år senare grundade han en mekanisk verkstad med gjuteri och valsverk på Kungsholmen. Verkstaden fick stor betydelse som förmedlare av engelsk industriteknik och den blev en plantskola för många svenska ingenjörer och arbetare. Owen byggde bland annat ångmaskiner, tröskverk, ångfartyg, mudderverk, pumpar och olika konstprodukter i gjutjärn. Han konstruerade exempelvis den första svenska ångbåten i allmän trafik, Amphitrite, 1818.