Öppenhet mot omvärlden lyfte Sverige ur fattigdom. Den skapar även nu förutsättningar för tillväxt, jobb och välfärd. Att bevara och utveckla denna öppenhet är därför en av våra viktigaste framtidsfrågor.

Bonniers, Cloetta, Marabou, Becker och Felix är bara några exempel på svenska storföretag som startats av invandrare. Även idag står invandrare för viktiga delar av svensk företagsamhet. De senaste åren har vart sjätte nystartat företag startats av en utrikes född person. Utrikes födda sysselsätter idag omkring 200 000 personer i sina företag. Det är fler än vad som totalt arbetar i Malmö, Sveriges tredje största stad.

Tyvärr finns det krafter som nu vill stänga gränser, försvåra människors rörlighet och bygga upp gamla murar. Det är fel väg att gå. Vi som vet hur grundläggande öppenheten har varit för vårt välstånd har ett ansvar att förklara och visa dess många fördelar.

Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till ett upprop för ett välkomnande Sverige där alla som vill kan delta (http://www.valkomnandesverige.se/). Jag hoppas att vi är många som säger ifrån.