2001 var året då Gruvmuseets nya utställningar har byggts i etapper med start 2014. Den nya utställningen omfattar perioden mellan åren 1800 och 2001, en spännande förändringstid då industrin blev mer storskalig och grunden till vårt moderna industrisamhälle lades. I och med den nya utställningen berättar museet nu en sammanhängande historia från starten vid vikingatiden till modern tid då Falu gruva fick världsarvsstatus.

Läs mer om Falu gruva på Företagskällan

Genom text, rörlig bild, foto och interaktiva stationer om arbetsmiljöfrågor, miljöfrågor, unga människors syn på Falu Gruva och världsarvsfrågor. Det är även ett interaktivt museum där man exempelvis kan får pröva på att lyfta en malmbår eller sortera malm från gråberg på gammalt vis.