Norrmän spelade en viktig roll för uppkomsten av den norrländska skogsindustrin. Norrlands första ångsåg anlades vid Tunadal norr om Sundsvall 1849 av handelsmannen i Sundsvall Johan Eric Söderberg. Verksamheten drabbades dock av ekonomiska problem och köptes 1856 av ett norskt konsortium med J.N. Jacobsen som den drivande kraften. Tunadal ombildades till ett norskt bolag med norska som bolagsspråk och bolagsstämma i Kristiania (Oslo). J.N. Jacobsen blev bolagets direktör och fortsatte att vara verksam i Norge. Sågverket finns ännu kvar och ingår i SCA-koncernen.