Så valde det anrika lyxvaruhuset Nordiska Kompaniet att marknadsföra sina Barnveckor under 1930-talet.

Årtiondet var en epokdelare för NK, då man började marknadsföra sina varor mot en ny växande kundgrupp – yrkesarbetande förmögna kvinnor och via dem barnen. Barnkläder, sportartiklar, leksaker och inredningsprylar blev viktiga försäljningsartiklar. Från späd ålder till graven skulle man handla på samma ställe.

Man satsade även på kampanjerna för stora avdelningsgrupper, förutom ”barnveckorna”, ”modeexposéerna”,”generalrealisationerna” och liknande. Dylika kampanjer började man med redan på 1920-talet, men de utvecklades på 1930- och 1940-talen. Arrangemang med namn som ”Sommaren spelar upp”, ”I ton med tonåren” och ”Tillbaka till skolan” avlöste då varandra.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket