“Ett utmärkt exempel på en levande länk mellan förr och nu, precis som ett arkiv ska vara.” lyder bland annat motiveringen. NK-verkstäders arkiv finns idag hos Centrum för Näringslivshistoria.

SVT:s Antikmagasinet om NK-Verkstäder

– Meningen med priset är att uppmuntra de som varit duktiga på att arkivera och lyfta människorna och föreningarna. NK-villan har tagit det som sin uppgift att kunna visa upp en historia, säger Henrik Elmberg, ordförande i Arkiv Sörmland som sedan 2013 ersatt Föreningsarkivet och Företagsarkivet till Eskilstuna kuriren.

NK-villan byggdes av Ferdinand Boberg som utställningspaviljong för industriutställningen i Norrköping 1906. Efter utställningen flyttades villan till Nyköping och skänktes till de anställda vid NK-Verkstäder. Lokalerna användes till möten, fester och andra sammankomster. 2006 öppnades villan för allmänheten och utställningar och andra aktiviteter genomfördes i kommunens regi. Den verksamheten lades dock ned och från 2009 bedrivs den av föreningen NK-Villans vänner som anordnar en mängd tillställningar i lokalerna där det även finns ett café.