Att starta eget – det är att kliva ut genom dörren till det bättre. Men klivet är inte okomplicerat. Som egenföretagare skulle jag sammanfatta fördelar och nackdelar så här:

Det är roligt att träffa alla kunder och hjälpa dem (i mitt fall) med att utveckla sitt miljö- & kvalitetsarbete.

Friheten att planera och leda mitt arbete, både till innehåll & tider, känns verkligen.

Att göra alla slags jobb inom det egna företaget; uppdrag, ekonomi, budget, uppföljning, styrelse, marknad, etc, det utvecklar.

Men visst finns det komplikationer!

Med ekonomin: inga pengar in/inga pengar ut under en startsträcka ofta cirka fem år. Min lösning var att vara anställd 80-25 % på ett annat företag de första nio åren.

Med den egna kompetensen: man glömmer att vidareutbilda sig inom området, ”jobbar bara på”. Min lösning är att boka in tre till fem utbildningar/konferenser årligen.

Med kapaciteten att leverera och ha resurser vid projekttoppar.  Min lösning är att samarbeta med andra konsulter.

Skulle jag ge råd till en nybliven företagare är det dessa:

  • Skriv upp all din tid i en tidbok, både kundtid och ”administrativ” tid.
  • Bekräfta alla uppdrag skriftligt, alternativt med offertsvar.
  • Fakturera alltid direkt efter utförda uppdrag/ alternativt varje månad.
  • Arbeta upp en bred kundbas – undvik att lägga alla ägg i samma korg.
  • Följ upp affärsplan, affärsidé, marknad, budget & utbildningsbehov två gånger om året.
  • Utse en styrelse och ha minst ett styrelsemöte per år.
  • Var med i flera olika nätverk – det ger nya kontakter, i olika branscher.
  • Ha roligt! J Engagemang & glädje gör skillnad!