Max Sievert föddes i Zittau, Sachsen, och drev en agenturverksamhet i Tyskland inom maskinbranschen som sålde bland annat på Sverige. Han gjorde flera affärsresor i Skandinavien, Finland och Ryssland.

Sievert flyttade till Sverige 1881 och öppnade året därpå en importfirma i Stockholm, Max Sieverts Maskinaffär. Det blev en mycket lönsam rörelse. Sievert grundade 1888 två fabriker i Sundbyberg, dels Alpha som i början tillverkade hästskosöm och sedan bland annat maskiner, kondensatorer och detaljer i bakelit, dels en fabrik för telefontråd och elektrisk tråd (från 1911 Sieverts Kabelverk). Företaget blev pionjärer i Sverige både med tillverkning av telefontråd och av högspänningskablar. Max Sieverts bror Ernst bosatte sig i Sverige 1887 och blev kabelfabrikens föreståndare.

Efter Max Sieverts död blev Ernst vd i kabelverket. Han utvecklade det till en av Europas modernaste fabriker för ledningstråd och kablar. När han trädde tillbaka från ledningen av företaget såldes både kabelverket och Alpha till L.M. Ericsson 1928.