Sankta Lucia är ett helgon som härstammar från 800-talets Sicilien varifrån kulten om henne spreds via Europa till Sverige på 1200-talet. Luciasångens melodi är även den italiensk.I Sverige inträffade Lussinatta den 13 december då Lussi, en kvinnogestalt med onda egenskaper, kom ridande genom natten. Under 1300-talet kopplas det italienska helgonet till Lussinatta och Lussi blir Lucia. Traditionen med en vitklädd flicka med ljus i håret som uppvaktar människor härstammar från den tyska Christkindlein; en ung flicka som kläddes ut till Jesus i en vit särk och med en gloria i form av en ljuskrans på huvudet och som ersatte den julklappsbringande St Nikolaus i 1800-talets protestantiska Tyskland.

Den moderna lucian som den ser ut idag kommer främst från Skansen som upprättade ett Luciafirande redan 1890 samt den Luciatävling som Stockholms Dagblad utlyste 1927. Vinnaren fick gå i procession med stjärngossar och tärnor genom staden. Idag är Lucia främst en offentlig tradition med en tv-sänd Luciamorgon och det finns inget företag, kyrka, skola eller myndighet värt namnet som inte har ett ordentligt luciatåg inbokat till den 13 december eller dagarna däromkring.

Se hela kalendern här.