Hur har marknadsföringens former och metoder förändrats inom livsmedelsbranschen under 100 år? Vilka viktiga trender har det funnits? Vilka inspiratörer har tagit plats? Och vilka effekter har vi kunnat se? Det var frågor som avhandlades på det tredje av fyra seminarier kring den svenska livsmedelsbranschens historia som vi anordnar under 2017 med anledning av ICAs 100-årsjubileum.

Läs mer om seminarieserien här

Talare på seminariet, som hölls 12 sep 2017 på Handelshögskolan i Stockholm, var:

Roland Fahlin, tidigare vd för ICA AB och ICA-förbundet.
Eva Ersson Åbom, företagshistorisk konsult på Centrum för Näringslivshistoria.
Jens Nordfält, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm.
Ulf Spendrup, vvd, Spendrups Bryggerier.

Moderator var Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Missa inte: 14 november håller vi det sista seminariet i serien. Då handlar det om hållbarhet!