En liten yrkesgrupp inom bolaget  var linjearbetarna som kontrollerade de större luftledningarna åkande i så kallade kabeldressiner.

Linjearbetarna rekryterades huvudsakligen bland sjömän, eftersom de var vana vid höga höjder. Mannen på bilden från år 1896 svävar ovanför kvarteren mellan Birger Jarlsgatan, då ett gytter av mindre hus. Det riddarromantiska huset i bakgrunden, idag rivet, markerar början på Grevturegatan.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket