Långbro Sjukhus – historien om ett sjukhus och dess invånare ger en fascinerande inblick i livet på ett mentalsjukhus från tidigt 1900-tal nästan ända fram till millennieskiftet. Här kan man läsa på om mentalsjukvårdens utveckling, personalen, patienterna samt själva byggnaden och dess omgärdande park.

Även om sjukhuset inte var ett företag så var det en arbetsplats som styrdes av Stockholms stad och där det fanns så väl läkare och annan vårdpersonal som skräddare och trädgårdsmästare. De intagna patienterna fick på olika sätt arbeta på sjukhuset, då det under första halvan av 1900-talet var det vanligt med långa vårdtider där det fanns tid att lära upp de inom olika yrken eller hantverk. Patienterna kunde till exempel få lära sig borstbindning eller jobba i skrädderiet. När vårdtiderna blev kortare och landstinget tog över driften av sjukhuset ansågs det inte passande att utnyttja patienterna på det sättet och de olika arbetena försvann från Långbro.

Webbplatsen är ett spännande sätt att berätta en institutions historia som kan inspirera andra inom samma sektor men även för privata företag och bolag.

Läs mer om Långbro mentalsjukhus här