Agda Österberg, ung mönsterriterska på Föreningen Handarbetets Vänner, var den allra första tjänstemannen som anmäldes till SPP:s pension. Hon blev så småningom berömd textilkonstnär och skänkte en mycket vacker bonad till SPP när företaget fyllde 50 år. Bonaden ”Fem blommor” förvaras numera i säkerhet i SPP:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Ester Eriksson var SPP:s första anställda. Hon anställdes redan 1 mars 1917 och kom att stanna i nära 30 år på företaget. Hon arbetade bland annat med kassan och maskinskrivning och senare på ekonomiavdelningen. Hon arbetade tätt tillsammans med SPP:s första vd Erik Forsström och hans efterträdare Rudolf Eklund.

Stred för kvinnlig rösträtt

Mathilda Staël von Holstein var den enda kvinnan som fick yttra sig över Industriförbundets och handelskamrarnas förslag till pensionslösning. Hon var då vice ordförande för Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen. Hon var djupt kritisk till att de föreslagna villkoren var olika för kvinnor och män. Dessutom var hon den som höjde rösten mest för att arbetstagarna skulle få fler representanter i SPP:s styrande organ. Dock utan större framgång.

När SPP bildades valdes Mathilda Staël von Holstein in i den allra första överstyrelsen som en av arbetstagarnas representanter. Mathilda Staël von Holstein blev senare Sveriges andra kvinnliga advokat, efter Eva Andén. De båda drev tillsammans egen advokatbyrå fram till 1923 då von Holstein öppnade eget. Hon var också aktiv i Fredrika Bremer-förbundet och djupt engagerad i frågan om kvinnlig rösträtt.

Bildade Handelstjänstemannaförbundet

Efter att Mathilda Staël von Holstein lämnat Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen blev Edith Lindblom dess drivande kraft. Pension var en av hennes viktigaste frågor som hon arbetade intensivt med. Så mycket att hon så småningom också började arbeta halvtid som ackvisitör, eller medlemsvärvare, på SPP. Den andra halvtiden ägnade hon åt kontoristföreningen. Under sin tid där medverkade hon till att bilda Handelstjänstemannaförbundet. Handelsanställda var jämte industritjänstemännen den viktigaste målgruppen för SPP:s pensionslösningar.

Karin Kock håller tal.

En annan kvinnlig pionjär som engagerade sig i SPP var Karin Kock. Hon valdes in i överstyrelsen som arbetstagarrepresentant 1939. Karin Koch blev 1945 Sveriges första kvinnliga professor i nationalekonomi och 1947 Sveriges första kvinnliga statsråd.

Vill du veta mer om Alectas och den svenska pensionsförsäkringens historia? Besök alectahistoria.se – producerad av Centrum för Näringslivshistoria.