Det historiska materialet kommer från KFs arkiv och berättar historien om KfS – årtionde för årtionde. Från grundandet 1916 till införandet av förkortningen Konsum 1927, till öppnandet av deras första restaurang hushållsskola 1930, det första snabbköpet 1941, första storköpet 1957, fusioneringen av konsumentföreningar i Stockholm till KfS 1972, införandet av ett ekologiskt sortimentet 1986 fram till 2010-talets utökade miljöarbete. Utöver de historiska inslagen presenteras även KfS:s olika samtida verksamheter.

Som medlem kan man även köpa nytryck av föreningens affischer från de 100 åren där överskottet går till biståndsorganisationen WeEffects arbete i Malawi. Vem vill inte smycka sina väggar med svensk design- och reklamhistoria?

Artikelbilden kommer ifrån www.lyyti.fi/reg/jubileumsaffischer