Fotot är taget av Försäkringsbolaget Skandia som var utsänt för att inspektera och dokumentera skadan. Fotot publicerades kort därefter i Skandias interntidning Oss Emellan, som ett exempel på vad en försäkringsinspektör kunde möta under sin vanliga arbetsdag.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket