Under ledning av Kattis Ahlström får vi i två avsnitt (den 26/12 respektive den 28/12) resa runt Sverige och träffa de som kan berätta om tiden och kvinnorna som ville vara med och påverka samhället på riktigt. Vi får bland annat lära oss mer Anna Whitlock som grundade kvinnokooperationen Svenska Hem (inspirationen till Fröken Friman) och ledde kampen för kvinnlig rösträtt, Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström som kämpade mot prostitution, Ann Margret Holmgren som reste land och rike runt för att tända eldar för rösträttskampen och Frigga Carlberg som drev barnhem för oäkta barn och bjöd in de fruktade suffragetterna till Göteborg.

Läs mer om “Kvinnorna på fröken Frimans tid” på SVT