Boken är en exposé över bolagets utveckling med ett rikt bildmaterial till stor del taget ur bolaget och Söderberg & Haaks historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Ratos själva har varit väldigt engagerade i arbetet och generösa med material.

Anders Johnson beskriver Ratos som ett de fyra stora ägarfamiljer i det svenska näringslivet, tillsammans med Bonniers, Wallenberg och Johnson som alla har ett förflutet inom 1800-talets handel på olika sätt. En av de främsta anledningarna till att Ratos funnits kvar under de 150 åren är enligt Anders Johnson att de har varit förändringsbenägna. Det tillsammans med tur och skicklighet gjorde till exempel att man strax innan den ryska revolutionen 1917 lämnade sin verksamhet i Ryssland. På samma sätt sålde man av alla företag inom stålindustrin innan stålkrisen var ett faktum under 1970-talet. Bolaget Ratos grundades 1934 och var ett sätt att förvalta den aktieportfölj som man då  byggt upp.

På Ratos.se kan man läsa mer om bolagets 150 år och se en jubileumsfilm.