Harry Schein kom till Sverige 1939 som 15-årig judisk flykting från Österrike. Han blev på 1950-talet ekonomiskt oberoende genom att uppfinna en metod för vattenrening som fortfarande används i simhallar. Därmed kunde Harry Schein ägna sig åt det som var hans stora intresse, filmen.

Genom 1963 års filmreform kom en viss andel av biobiljettintäkterna att gå till ett centralt filmorgan, Svenska Filminstitutet, som i sin tur gav stöd till svensk kvalitetsfilm. Harry Schein var chef för Svenska Filminstitutet 1963–78.