David Carnegie  föddes i Montrose, Skottland och kom till Göteborg som 14-åring 1786 för att arbeta som kontorsbetjänt. År 1801 fick han burskap som handelsman.

Två år senare bildade han D. Carnegie & Co som blev ett av stadens största handelshus. Carnegie importerade bland annat salt, vin och kolonialvaror, medan exporten bestod av traditionella produkter som sill, tran, tjära och trävaror.

I verksamheten ingick även en betydande rederiverksamhet och värmländska järnbruk. Det övertogs sedan av hans brorson David Carnegie d.y. som kom till Göteborg 1830. Både finansbolaget Carnegie och Carnegie porter har sitt ursprung i detta företag. Alla bryggmästare på porterbruket mellan 1813 och 1898 var britter.