Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga referensdokument om världspolitiken. Den dokumenterar Hammarskjölds arbete och hans inflytande – både som regeringsrepresentant och privatperson. Den täcker en viktig tid i FN:s historia och är av stor vikt för vår förståelse av tiden efter andra världskriget och under kalla kriget.

Läs mer om Dag Hammarskjöldsamlingen och Världsminnesprogrammet

I Världsminnesprogrammet arbetar experter på dokumentbevarande med att utveckla metoder och principer för bevarande och tillgängliggörande av dokumentarv, till exempel enskilda dokument, samlingar, bibliotek, foton och filmer. Syftet är att länderna ska lyfta fram dokumentarvet och använda detta för diskussion och kunskapsuppbyggnad.

I den internationella förteckningen finns sedan tidigare Alfred Nobels familjearkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar, Emanuel Swedenborgs arkiv och Silverbibeln i Uppsala (Codex argenteus).