Kyle föddes i Göteborg 1921 och blev tidigt uppmuntrad att studera av sina föräldrar. Det resulterade i att hon blev den första i sin familj att ta studenten. Efter studier på Göteborgs Universitet började hon arbeta som adjunkt på ett läroverk. Som ensamstående mamma gick det dock inte att arbeta heltid i längden. Kyle började då att studera idéhistoria och efter en uppsats om flickskolorna i Göteborg blev hon uppmanad att utveckla undersökningen och skriva den avhandling.

1972 disputerade Kyle i historia med avhandlingen Svensk flickskola under 1800-talet där hon utifrån såväl ett köns- och maktperspektiv jämförde flickskolornas utbildningsplan mot pojkskolornas. Frågeställningen som återkom igenom hela Kyles forskargärning var om varför denna ojämlikhet om vi lever i ett formellt jämlikt samhälle?

Forskningsrapporten Gästarbeterska i manssamhället. Studier om industriarbetande kvinnors villkor i Sverige kommer ut 1979. I den undersökte Kyle industriarbetets utveckling efter andra världskriget och var den första att uppmärksamma könssegregeringen på arbetsmarknaden. På den internationella kvinnodagen den 8 mars 1984 utses hon till Nordens första professor i kvinnohistoria på Göteborgs Universitet. Då var hon den första kvinna som någonsin anställts.

I en minnesartikel på Göteborgs universitets webbsida intervjuar Birgitta Weibull Yvonne Hirdman som efterträdde Kyle som professor emerita i historia och Ingrid Holmquist, professor emerita i genusvetenskap beskrivs vikten av kvinnoforskningen och Kyles insatser specifikt för framväxten av genusvetenskap i Sverige.

Professorn i genusvetenskap på Södertörns högskola, Ulla Manns skriver i en annan minnestext i Femnistiskt perspektiv att “(…)”Gunhild Kyle tog sig in i en akademisk miljö som var massivt mansdominerad, fick arbeta hårt för fältets etablering och legitimitet, och tog strid för ämnet när det riskerade att omdefinieras vid tillsättningen av sin efterträdare. För detta och för de många tankestimulerande och välunderbyggda texterna, liksom för hennes varma, uppmuntrande, nyfikna, underfundiga och vänliga attityd i denna hårda miljö är jag innerligt tacksam.”