God design visar vägen
VISA BILDTEXT
Tävlingen och utställningen Ung Svensk Form har sedan 1998 varit ett forum för unga designers. Bild från utställningen 2018 på ArkDes. Foto: Matti Östling, ArkDes.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2020-03-30

God design visar vägen

Medlemsföreningen Svensk Form firar i år 175 år, vilket gör föreningen till världens äldsta designorganisation. Föreningens historia har inte sällan utspelats i centrum för stora samhälleliga omvandlingar, men fokus har alltid varit att lyfta fram god design.

Texten har tidigare publicerats i vår tidskrift Företagshistoria nr 1 2020.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Den 20 oktober 1844 startade konstnären, konst­historikern och folklivs­forskaren Nils Månsson Mandelgren en söndags­ritskola för hantverkare. Här kunde gesäller och lärlingar inom hantverks­­yrken på sin lediga dag lära sig frihands­ritning och få en bredare konstnärlig utbildning. Trots att söndags­ritskolan blev framgångsrik, hade den urusel ekonomi och därför grundade Mandelgren 1845 Svenska Slöjd­föreningen för att ge skolan ett större ekonomiskt stöd.

Söndags­ritskolan kom 1860 att tas över av staten och har senare utvecklats till dagens Konstfack, medan föreningen fortsatte på egen hand. Under slutet av 1800-talet fortsatte Svenska Slöjdföreningen som opinions­bildare för inhemsk hantverks­produktion.

Här blev funktionalismen folklig

Föreningen var bland annat ansvarig för Sveriges deltagande i 1800-talets världs­utställningar som Allmänna Konst- och industri­utställningen i Stockholm 1866. Dessutom publicerade föreningen gratis mönsterblad till hantverkare runt om i landet, gav ut informationsskrifter om tillverkning samt stödde unga konst­hantverkare och form­givare med stipendier. 1872 öppnade Svenska Slöjd­föreningen ett museum på Brunkebergstorg med en samling av pedagogiskt och stil­historiskt ordnade föremål, som senare överlämnades till Nationalmuseum. 1905 började Svenska Slöjdföreningens tidskrift att ges ut. Den kom 1932 att byta namn till Form och ges ut än i dag som en av de främsta, och äldsta, tidningarna inom det nordiska formområdet.

Hemutställningen på Liljevalchs 1917 blev startskottet för den moderna svenska konstindustrin. På bild köksinredning signerad Gunnar Asplund. Utställningsaffischen gjordes av Wilhelm Kåge. Bild ur Föreningen Svensk Forms arkiv hos Centrum För Näringslivshistoria.

UTSTÄLLNINGAR OCH MANIFEST
Med Svenska Slöjdföreningens förmedlingsbyrå som grundades 1914 ville man få ut konstnärer till industrin för att skapa vackra, industriellt framställda vardagsföremål som var tillgängliga för alla. Förmedlings­byrån blev upprinnelsen till Hemutställningen på Liljevalchs 1917, där hundratals nya produkter – allt från dricksglas till hela rum – visades upp. Konstnärernas insatser ledde till en växande internationell uppskattning, bland annat på den stora Paris­utställningen 1925 och på Metropolitan museum i New York 1927.

Svenskt mode slog i USA

Tillsammans med Stockholmsutställningen 1930 och manifestet Acceptera befäste Svenska Slöjdföreningen verkligen sin roll som opinionsbildare och samhälls­förändrare. Här presenterades funktionalismen, inte bara som arkitektonisk stil, utan även som socialt program. Under 1940-talet började föreningen än mer att arbeta för att förbättra boendestandarden för befolkningen genom olika boutställningar och bo-kurser. 1945 startades föreningens första av i dag tretton regionalföreningar runt om i landet; Svensk Form Syd med Form/Design Center i Malmö.

Under 1960-talet kom även konsthantverket i fokus, bland annat med utställningen Form Fantasi på Liljevalchs 1964, där den nya tidens hantverk sprängde traditionens ramar med en vilja till mer lekfullt skapande, viket väckte starka reaktioner. Fokuset inom Svenska Slöjdföreningen riktades under 1970-talet på produktion och konsumtion, baserat på insikten om att de resurser som finns är ändliga. Som en respons gick KF och Svensk Form samman för att ta fram ett varaktigt sortiment av enkla blåvita basmöbler, designade av svenska formgivare. En soffa, tre bord, en pinnstol och en karmstol blev resultatet.

En central uppgift för Svensk Form under 1980-talet var att öka samhällets medvetenhet om designens betydelse.

FRÅN SLÖJDFÖRENING TILL SVENSK FORM
1976 bytte Svenska Slöjdföreningen namn till dagens Svensk Form och 1978 öppnade den första utställningen under det nya namnet: Vara & Undvara på Kulturhuset i Stockholm. Här ställdes återbruk och kreativitet mot konsumism och alienation, i ett antal interiörer som uttryckte olika livsstilar: slöseri, återbruk, enkelhet och gemenskap. Till skillnad från 1940- och 50-talets utställningar var Vara & Undvara inte en bo utställning, målet var snarare att skapa en plats för idé och debatt.

Industridesign som revolutionerade vardagen

En central uppgift för Svensk Form under 1980-talet var att öka samhällets medvetenhet om designens betydelse. År 1983 instiftades därför den årliga designutmärkelsen Utmärkt Svensk Form, där Jonas Bolins betongstol Concrete blev första pristagare. Precis som med Hemutställningen 1917, var idén med Utmärkt Svensk Form att sporra tillverkare att satsa på produktutveckling, och poängtera vikten av att koppla in formgivare så tidigt som möjligt i arbetsprocessen.

Tillsammans med Svid (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Sveriges Reklamförbund instiftade Svensk Form 2006 Design S; Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som kom att ersätta Utmärkt Svensk Form. Utmärkelsen riktar sig till professionella designers, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Design, företagande och socialism

1990-talets Svensk Form lade fokus på att design inte bara behövde handla om produkter, utan också om hur den kommunicerades till omvärlden, i en tid då det framväxande IT-samhället hägrade. Utställningen Nordform 90 i Malmö var ett exempel på det arbetet, där syskonföreningar från de nordiska länderna samarbetade för att visa upp det senaste och bästa av nordisk design och konsthantverk för omvärlden. 1995 firade Svensk Form 150 år med utställningen Formens Rörelse på Liljevalchs, och en bok med samma namn.

Stockholmsutställningen 1930 lockade besökare i miljontals och blev ett genombrott för funktionalismen i Sverige. Huvudarkitekt var Gunnar Asplund och den 80 meter höga reklammasten ritades av Sigurd Lewerentz. Foto: Länsmuseet Gävleborg.

FRAMTIDENS UTMANINGAR
1998 startade tävlingen och utställningen Ung Svensk Form av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö, som ett sätt att ge unga formgivare en arena att visa sina idéprojekt. Detta gav dem möjlighet att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden. I dag är tävlingen årlig med efterföljande utställningsturné, inom och utanför Sveriges gränser.

Svensk Form har sedan starten 1845 haft ambitionen att påverka samhället genom design. I dag är det klimat­förändringarna som är den stora utmaningen, och Svensk Form menar att god design kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

FÖRENINGEN SVENSK FORM

Föreningen grundades av Nils Månsson Mandelgren 1845 och är världens äldsta designorganisation med cirka 3 000 medlemmar. Föreningen har tretton regionalföreningar runt om i landet men under 2020 kommer en fjortonde att starta, den här gången i Västmanland.

Svensk Forms kansli sitter på Skeppsholmen i Stockholm. Här finns ett bibliotek och delar av föreningens arkiv, resterande delar tas om hand av Centrum för Näringslivshistoria och Nationalmuseum.

KURIOSA: Listan på framstående formgivare och arkitekter som varit aktiva inom Svensk Form är lång, men ska man nämna någon specifikt så var Gunnar Asplund huvudarkitekt för Stockholmsutställningen 1930 och skapade 1931 inredningen till föreningens huvudkontor på Nybrogatan 7, en av få bevarade modernistiska inredningar i världen.