Christian Wilhelm Kyhl Gleerup föddes i Ålborg och kom 1823 till en bokhandel i Köpenhamn. Tre år senare startade han en egen bokhandel i Lund som räknas som Sveriges första moderna bokhandel.

Han startade även en pappershandel som kom att generera snabba vinster. Hans tredje verksamhetsgren blev en förlagsrörelse.

C.W.K. Gleerup betydde mycket för bokmarknaden genom att föra in utländsk litteratur i Sverige och sprida svensk litteratur i utlandet. Han lät bland annat utge William Shakespeares dramatik i Carl August Hagbergs berömda översättning. Hans företag lever i dag vidare som Gleerups förlag i Malmö.